Anasayfa Ürünlerimiz العربية English

İletişim

SINIFINDA BENZERSİZ ÜRÜNLERİMİZ, ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI !

TÜM CİHAZLARIMIZ ERGONOMİK, HAFİF VE ESTETİK GÜZELLİĞE SAHİPDİR.  SIRTTA, ELLE ÇEKEREK VEYA ARAÇ ÜZERİNDE KULLANILABİLİR. İÇ VE DIŞ ALAN, LOGAR VE ÇÖP ALANLARINI, MUAZZAM İLAÇLAR VE HAŞEREYİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE YOK EDER, SINIFINDA BENZERİ YOKTUR. 

Patentli Yüksek Türk Teknolojisi ile üretilen, Yeni Nesil İlaçlama Makinaları KOLAY, ETKİLİ VE EKONOMİK İLAÇLAMA

 

ÇEVRE İLAÇLAMASI VİDEO GALERİSİ TIKLAYINIZ.

AKSU ULV'LERİ UÇKUN MÜCADELE SONUÇLARI

DAMLA DİNAMİĞİ VE DAĞILIMI

   Hedef yüzey üzerindeki kalıntı miktarı değişen faktörlerin etkisi altındadır. Bu parametrelerin bazıları pilot tarafından bazıları kimyasal formülasyon tarafından kontrol edilebilirler. Rüzgar hızı ve sıcaklık gibi etkiler, uygulama zamanının seçimi ile kısmen kontrol edilebilir, Atmosferik stabilite (kararlılık), türbülans, nem, sınır tabakasının kalınlığı(boundary lrayer) mikro-klima,toplama etkinliği gibi bizim kontrolümüz dışındaki etkiler kontrol edilemezler.

Damla yörüngesi

   Atomizasyondan sonra, damlanın hedefe ulaşıp ulaşmadığı veya sürüklenip sürüklenmediği belirleyen etkilerin üç genel durumu vardır. Bu durumların önemi; ilaçlama sırasındaki uygulama tipine, uçak tipine, ilaçlama sistemine ve hava koşullarına bağlıdır.

   Damlalar, kanat ucunda oluşan girdap ve pervanenin oluşturduğu hava akımından etkilenirler.  Girdap içindeki hava hızı damlanın terminal hızından (sedimentasyon hızı) daha büyüktür.

   Uçaktan atılan damlanın hareketi, hakim rüzgar ve türbülans koşullarından etkilenmektedir. Rüzgar hızı ve ürünün yataylığına bağlı olarak; türbülans hızı, damla spektrumunun (VMD’nin ) ortalama sedimantasyon (terminal) hızından daha yüksek, daha düşük veya eşittir.

   Tarımsal ürünlerde sıralar arasındaki ortalama rüzgar hızı genelikle çok düşüktür ve 45 mm veya daha büyük çaptaki damlalar yerçekiminin etkisiyle yüzeyler üzerine otururlar.

   Uçak hedef arasındaki zamanda damla çapı buharlaşmadan dolayı değişmektedir (sıcaklık ve bağıl nemde göz önüne alınmalıdır). Bu durum, 150 mm’den daha küçük çaplı su esaslı damlalar için çok önemlidir. Hedef üzerindeki kalıntı, hedef dışına giden kalıntı ve airborne drift etkinliğini belirlemek için sıvı ilaç dağılım çalışmaları yapılmaktadır. Damla dağılımı hakkında fikir öne sürmek için genel fizik kurallarını bilmek gerekmektedir. Şekil 8.1’de dağılım üzerine etkili uçak parametreleri görülmektedir.

Damla çapı

    Sıvı ilaçlama, 500 mm’den daha küçük olan çok sayıdaki damlalardan oluşmaktadır. Çevre kirliliği için damla çapı çok önemlidir. Pestisitler damla çapına göre sınıflandırılırlar. (Tablo 8.1) Aerosol ilaçlar, uçan böceklere karşı kullanılırlar. Bazı aerosoller  (30-50 mm) ve ince sisler; ULV ilaçlamaları (5 L/ha dan daha az) için idealdir. Sürüklenmenin en az olduğu orta ve kaba sıvı ilaçlama, hacimsel uygulamalar için uygun değildir. Az bir sürüklenme ve iyi bir kaplama için “ince sıvı ilaçlama” kullanılmalıdır.  

Tablo 8.1 Damla Çapına Göre Sıvı İlaçlamanın Sınıflandırılması

Hacimsel Orta Çap (VMD) (mm)

Damla Çapı Sınıfı

< 50

Aerosol

51 - 100

İnce sis

101 - 200

İnce Sıvı İlaçlama

201 - 400

Orta Sıvı İlaçlama

> 400

Kaba Sıvı İlaçlama

> 500

Yağmur Şeklinde İlaçlama

   Damla ölçüsü, damlanın uçuşu sırasında mm olarak ölçülen damla çapıdır. mm; milimetrenin 1/1000 veya metrenin 1/1000000 ‘dir. 200 mm lik bir damla milimetrenin 1/5 ine denk gelmektedir. Damlalar 500 mm’ yi aşmaktadırlar. (yağ esaslı damlaların kullanımı dışında ). Damla hedefe çarptığı zaman, hedef üzerinde yayılır ve damlanın küre şekli sona erer. Böylece orijinal damla ölçülerinde sapma görülür. Yayılma katsayısı (derecesi); sıvı ilaç formülasyonuna ve yüzey özelliğine bağlıdır.

  Sıvı ilaç aletlerinin hiçbirinde; bir öncekinin aynısı olan damlalar üretilemez . Damla ölçüleri belirli sınırlar içerisinde değişiklik gösterir. Buna damla spektrumu (çap dağılımı) denir. Damla spektrumu, damla çapının bilinmesinde ve sıvı ilaç kaplaması üzerindeki etkide önemlidir. Damla spektrumu damlaların ortalama çaplarına bağlı olarak kategorize edilir.(sınıflandırılır) Hacimsel Orta Çap (VMD) ve Sayısal Orta Çap (NMD); damla spektrumu belirlemesinde en çok kullanılan iki yöntemdir.         

VMD: (Volume Median Diameter)

VMD değerini elde etmek için ilk olarak her bir damlanın hacmi hesaplanır. Sonra hacimler en küçükten başlayarak toplanır ve toplam hacmin % 50’sindeki damla çapı değeri VMD olarak adlandırılır. Uygulanan sıvı ilaç hacminin yarısı VMD değerinden küçük, diğer yarısı VMD değerinden büyüktür. Toplam spektrum sonundaki büyük çaplı damlalara doğru meyilli olduğu için VMD değeri yanlış anlaşılabilir.

NMD:

NMD değerini elde etmek için en küçükten başlayarak sayısal olarak %50’ya ulaşıncaya kadar sayılır. Orta sayıdaki damlaların çapı NMD olarak adlandırılır. Uygulanan sıvı ilaçlamada toplam damla sayılarının yarısı NMD değerinden küçük diğer yarısı NMD değerlerinden büyüktür. Küçük çaplı damlalarının fazla sayıda olması nedeniyle NMD değeri yanlışanlaşılabilir.

Spektrum genişliğinin belirlenmesi için VMD ve NMD değeri kullanılmalıdır.

MMD: 

Mass (Kütlesel) Orta Çap (MMD); Buharlaşmanın hızlı olduğu ve yerçekimi ivmesinin değiştiği yerler dışında VMD ile aynı değerde olmaktadır.

Çok sayıdaki damlaların toplanması ve ölçülendirilmesi sırasında çok zaman kaybı olmaktadır. Lazer teknolojisi ile ölçü alma metodu vardır ancak bu gibi ekipmanlar laboratuarlarda az miktarda bulunmaktadır. Buna karşın çoğu uygulamalarda aşağıdaki basit eşitlik doğru bir şekilde kullanılmaktadır.

                                   VMD = 0.45 . Dmax

Burada; Dmax en büyük damla çapıdır. Dmax değerini elda etmede geniş bir örneklemenin kullanılması önemlidir.

VMD ve NMD değerleri sıvı ilaç uygulamalarını karekterize eden yararlı ortalamalardır. Fakat aralarındaki sınır değerlerinde küçük farklılıklar mevcuttur. VMD/NMD oranı bir klavuz olarak kullanılır. Az sayıdaki büyük damlalar, çok sayıdaki küçük damlalardan daha fazla sıvı içerirler. VMD değeri NMD değerinden daima büyüktür. Bu oran, damla çaplarının sınırları arasında bir belirleme faktörü olarak yer alır. (Tablo 8.2)

Tablo 8.2. VMD / NMD Oranları

 

Sıvı İlaç Uygulama Düzenleri                                  VMD/NMD oranı

            Döner kafes                                                                           3.0-5.0

            Hidrolik memeler

                        İnce ilaçlama                                                             3.0-7.0

                        Kaba ilaçlama                                                            8.0-11.0

            Mikron Pülverizatür (El kumandalı pülv.)

                                   Herbi*                                                            1.3-3.5

                                   Ulva*                                                              1.3-3.5

Cranfield windwill Disk atomizer*                                                   1.5-2.5

Döner Disk*(Laboratuvar ekipmanı)                                                1.05

*:RPM ve besleme oranı, uygun çalışma koşullarında

   Damla çapını etkileyen en önemli faktörler; kullanılan ekipman tipi ve ekipmanın çalışma koşullarıdır. Diğer faktörler formülasyondur. Bütün su esaslı ilaçlar (dilutions ve emülsiyon konsantreler, süspansiyon konsentreler, ıslanabilir tozlar v.b.) yaklaşık aynı şekilde hareket ederler. Fakat su esaslı ve yağ esaslı formülasyonlar arasında fark dikkate alınabilir (yağ esaslı formülasyonlar, ULV uygulamaları için kullanılan solüsyonlardır). Öncelikle bu farklılıkları tanımlamak imkansızdır fakat ekipman üreticileri tarafından verilen dataların suya yakın olduğu her zaman hatırlanmalıdır- kısmen de olsa yağ esaslılara göre.Bu nedenle bütün formülasyonlar için kontrol edilmelidir.

BUHARLAŞMA (Damlalar)

   Buharlaşma ile sıvı ilaçlar içindeki kaybı; büyük oranda sıcaklık ve bağıl neme (RH) ve aynı zamanda sıvı ilaç içeriğine ve kullanılan damla çapına bağlıdır. Sıcaklık ve nem kontrol dışındadır. Ancak yalnız ilaçlama zamanının seçimiyle değiştirilebilir. Büyük damlalar (150 µM ve daha yukarısı) nisbeten hızlı düşerler ve çok yüksekten bırakılmadıkça buharlaşmadan önemli derecede etkilenmez. Ancak damla çapı azaldığında damlanın hacmi ve yüzey alanı arasındaki oranda hızlı bir artış vardır. Sedimantasyon hızı ( veya terminal hızı ) damla çapı küçüldükçe azalır. Bu da damlanın bitkiye ulaşıncaya kadar daha fazla zaman  geçeceği  ve buharlaşmaya daha fazla maruz kalacağı anlamındadır.

   ULV ilaçlamalarında olduğu gibi çok ince damlalarla (150  µm’ den daha küçük) yapılan uygulamalarda; küçük damlaların yüzey alanları hacimlerine oranla büyüktür:bir kürenin yüzeyi;

                              veya                                                                                (1)

Kürenin hacmi;

              veya                                                                                  (2)

Yüzey hacim oranı;

             veya                                                                               (3)

   Küresel damlaların çapı azaldığında yüzey- hacim oranının artacağı 3’nolu bağıntıda görülmektedir. Daha küçük damlalarla, sıvı ilaç buharlaşma oranının daha da artacağını göstermektedir. Sonuç olarak, ULV formülasyonunda ulanılan çözücüler, düşük düşük buharlaşma oranına sahip olmalılar. Eğer ULV sıvısında yüksek derecede buharlaşan çözücüler kullanılırsa, küçük damlalar, aerosol sınıfına girerler ve çok uzun zaman havada asılı kalan küçük toz parçacıklarına bile dönüşebilirler.

   Bu nedenle, ULV ilaçlamalarında su kullanılmalıdır. Düşük buharlaşmaya sahip olan çözücüler; atomizasyon işlemleri için gereksininim duyulur. Buharlaşma sıcaklığın bir derece düşmesine neden olur ve bu durum çözücünün buharlaşmasına ek olarak özellile atomizer kafası üzerinde kristalizasyona* sebep olur. 

   Yüksek sıcaklık ve düşük neme sahip olan tropikal koşullar altında su esaslı damla çaplarının azalma hızı daha fazladır. Bu nedenle, Johnstone ve Johnstone(1977)    (ıslak ve kuru termometreler arasındaki sıcaklık farkı olarak) 88C yi aşıyorsa veya kuru termometre sıcaklığının 368’yi geçiyorsa, 200-250hm VMD’li  20-50 L/ha uygulama normuyla yapılan su esaslı ilaç uygulamalarının durdurulmasını istemişlerdir. Daha küçük çaplı damlalarla (150-175 hm VMD)daha küçük uygulama normlarındaki (10-15 L/ha ) ilaçlamayı durdurma kriteri,  = 4,5 8C ve kuru termometre sıcaklığı 328 ye düşürülmüştür.

*=Su esaslı ilaçlamalarda pirinç gövdeli memelerin aşırı aşınma ve tıkanmasına neden olabilir

Sedimentasyonökelme) Hızı (Vs)

   Serbest düşen bir damla ağırlığıyla orantılı bir birimde sabit bir hıza ulaşır. Normal olarak ilaçlamada kullanılan damlaların atılma noktasından sonraki 2m içinde bu hıza ulaşır. “Stoke” yasası küçük çaplı damlalar için doğrudur fakat büyük çaplı damlalar önemli sapmalar meydana gelir ve gerçek sedimantasyon hızı; ölçü şekil ve iç akış( internal flow ) faktörlerinden etkilenir. Havada düşen büyük bir damla baştan ve sondan yassılanarak küre şeklini almaya başlar. Böylece, büyük damlalarla iç girdap akışı luşur. Lokal hava akışı, damlanın dış çevresinde yukarı doğru akışa neden olur ve bu akış dipten yukarı doğru olur. Bu etki, sürüklenmeyi (drag) düşürebilir. Ve sedimantasyon hızını artırabilir. Havanın yoğunluğu ve viskozitesi sedimantasyon hızına etki eder.

Sıvı yoğunluğu 1 olan ve normal olarak damla çaplarına karşı gelen sedimantasyon hızları Şekil 8.4 te verilmiştir. Yoğunluktaki herhangi bir değişim Stoke eşitliğiyle belirlenebilir;

Burada:            Vs: sedimantasyon hızı(m/s)

               g: yerçekimi ivmesi

               p: damla çapı (m)

               h: havanın viskozitesi

görüldüğü gibi; Vs değeri damla çapının karesi ile doğru orantılı bir şekilde değişmektedir. Çizelge 8.4’teki değerler incelendiğinde, hedeften 3m yüksekte bırakılan (sakin havada ) 40 hm çapındaki bir damlanın hedefe ulaşmak için 1 dakika kadar zaman geçtiği buna karşılık 200hm çapındaki damlanın 4,24 s’ de hedefe ulaştığı hesaplanmaktadır.

HU İlişkisi

   Rüzgarın şiddetine bağlı olarak damlalar rüzgar yönünde hareket ederler. Bu etki, damlanın bırakılma ( püskürtme ) yüksekliğine ve sedimantasyon hızına bağlıdır. Büyük ve küçük damlalar arsındaki bölünme, türbülansın damlayı etkileyip etkilememesine göre değişmektedir. Büyük bir damlanın, türbülans tarafından etkilenmediği kabul edilmektedir.

Burada ;  S: büyük damlaların en yüksek kalıntı bıraktığı nokta (m)

               H:bırakılma (püskürtme) yüksekliği (m)

               U:damla düşüşü sırasındaki ortalama rüzgar hızı (m/s)

               Vs:sedimantasyon hızı (m/s)

  HU, sabit tutulmak koşuluyla rüzgar hızı ve püskürtme yüksekliği arasındaki ilişki; rüzgar yönündeki sabit bir uzaklıkta verilen bir damla çaplarındaki kalıntı miktarını bulmak için kullanılır. HU ilişkisine bağlı olarak değişik çaptaki damlaların rüzgar yönünde yer değiştirmeleri, Çizelge 8.5’te verilmiştir. Örneğin; hedefin 10 m üzerinden ve 5m/s rüazgar hızında uçakla uygulama yapılıyorsa (HU İlişkisi=50), 200hm çapındaki damla rüzgar yönünde 70,9 m de kalıntı bırakacaktır.

Rüzgar Etkisi

Sıvı ilaç üzerine rüzgarın etkisi, damlarlın düşme oranına bağlıdır. Eğer insektisit ürün  üzerine dökülürcesine püskürtülürse rüzgar hızının önemi olmayacaktır. Başka bir  deyişle, ince sisin ( smoke) yere ulaşması için uzun süre geçecektir.

Rüzgar veya türbülans olmadan damlalar yerçekimi  etkisiyle yatay olarak yerleştirilmiş yüzey üzerine ulaşmış olacaktır.  Bu durum sedimantasyon olarak bilinir. Damlalar, rüzgar önünde (ve türbülans nedeniyle) rüzgara kapılarak hedeflere ( veya diğer yüzeylere ) çarparlar. İmpaction (çarpma ) diye adlandırılır.

Bir bitki yüzeyi üzerinde esen rüzgar; türbülans ve yere göre bağıl hızdan dolayı damlanın hareketini etkiler. Anlık düşey rüzgar hızı bileşeni W’ ise yere göre bağıl düşme hızı (Vg) ‘si bağıntı ile hesaplanır.

Vg= Vs+W’               

Rüzgar Etkisi

Damlalar, yerçekimi etkisiyle yatay hedef yüzeylere ulaşabilirler. Buna sedimentasyon (çökelme) denmektedir. Damlalar rüzgar veya türbülans etkisiyle de hedefe ulaşabilirler. Buna da inpaktion (çarpma) adı verilmektedir.

Ürün üzerinde esen rüzgar, türbülans nedeniyle damlaları hedef alandan uzaklaştırır. Anlık dikey hızı bileşeni W’ ise damlanın yere göre düşme hızı şöyledir.  

Daha alçak atmosferdeki dikey rüzgar hızını ölçmek için özel aletlere gereksinim vardır. Fakat U olarak tanımlanan sürtünme hızı ( friction velocity ) kullanılarak türbülans belirlemesi yapılmaktadır. Sürtünme hızı aşağıda verilen logoritmik rüzgar profili eşitliği ile elde edilir.

Burada U*= sürtünme hızı (m/s)

    Uz = z yüksekliğindeki ortalama rüzgar hızı (m/s)

    Z= rüzgar hızının ölçüldüğü yükseklik (m)

    d= sıfır noktası (m)

    Z0 pürüzlülük uzunluğu (m)

    K= Von Karman katsayısı

   Ln=Doğal logaritma

Z0 (pürüzlülük uzunluğu ) bitki yüksekliğinin 0,10’u olarak kabul edilebilir. Sıfır noktası (d9 bitki yüksekliğinin 0,66’sı olarak kabul edilebilir. Vs’nin U*’dan daha büyük olduğu durumlarda, türbülans etkisi ihmal edilir ve damla hareketi çökelmeye meyili olmaktadır. Çökelme sırasında; damla, Vs ve U ( ort. Yatay rüzgar hızı )‘nın  etkisindeki yörüngede hareket edecektir. Vs’nin U*’dan daha küçük olduğu durumlarda damla  hareketi üzerine çökelmenin etkisi ihmal edilebilir. Bu durumda damla, hava akımı ile birlikte aşağı ve yukarı hareket edecektir. Eğer çökelme hızı, sürtünme hızından üç katı kadar büyükse damla hareketi Vs tarafından etkilenmekte, buna karşın sürtünme hızı, çökelme hızından yaklaşık üç katı kadar büyükse damla hareketi türbülans ytarafından etkilenmektedir. (Cramer ve Boyle,1973)

   Damlaların hareketini ve çaplarını dikkate almak önemli bir konudur. Küçük vebüyük damla terimi damlaların püskürtüldüğü hava akımının türbülans seviyesi ile ilgilidir. Örneğin Vs değeri 0,15 olan 70hm çapındaki damla, 0,5 m/s’den düşük rüzgar hızlarında büyük damladır. Bununla birlikte, eğer rüzgar hızı 4,5 m/s’ye yükselirse ( sürtünme hızı yaklaşık 0,45 m/s), 70hm’lik bir damla küçük olarak kabul edilebilir. Damlaların büyük veya küçük olarak kabul edildiği rüzgar hızları şekil 8.6’da görülmektedir.

  Damla dağılımını belirlemek için kullanılan bir diğer parametre de dağılım sayısı (dispersel number) dır. Bu sayı, püskürtme sıvısının püskürtülme noktasındaki rüzgar yönünde verilen bir uzaklıktaki püskürtme sıvısı miktarını belirlemek ve damla hareketini karekterize etmek için kullanılabilir. Dağılım sayısı, çökelme hızının sürtünme hızına oranı olarak gösterilmektedir.

Dağılım sayısı= çökelme hızı           

                             sürtünme hızı

Dağılım sayısı azaldıkça rüzgar yönündeki damla dağılımı artmaktadır ve rüzgar yönündeki damla dağılımı damla sayısı artıkça, azalacaktır. Çizelge 8.6, dağılım sayısı 1için farklı rüzgar hızlarındaki ilişkiyi göstermektedir.

Çizelge 8.6. dağılım sayısı 1 için; farklı rüzgar hızlarındaki damla çapı, çökelme hızı ve sürtünme hızı arasındaki ilişki (Lawson,1979)           

Damla çapı (mm)

Çökelme hızı (m/s)

Sürtünme hızı (m/s)

Rüzgar hızı (m/s)

300

1.500

1.500

15.00

100

0.300

0.300

3.00

30

0.030

0.030

0.30

10

0.003

0.003

0.03

   Şekil 8.7’de rüzgar yönündeki verilen uzaklıklarda değişik dağılım sayısı ile püskürtülen buharlaşmayan damlaların dağılımı görülmektedir. Örneğin; dağılım sayısı 1 olarak püskürtülen damlaların %20’si 3m yükseklikten bırakıldığında rüzgar yönündeki 60m’de kalıntı bırakmaktadır. Dağılım sayısının  1 olması; 0,3 m/s rüzgar hızındaki 30hm’lik damlaya veya 3,0 m/s rüzgar hızında 100hm’lik damlaya denk gelmektedir. Ayrıca şekil 8.7 de hem dağılım sayısının 1’i aşması durumunda ani bir düşüş ve hem de dağılım sayısının küçük değerlerinde sürüklenmesinin yaklaşık olarak sabit kaldığı görülmektedir. Son nokta, damla çapları küçük olduğunda sürüklenmenin rüzgar hızından bağımsız olduğu anlamındadır(Yates ve ark, 1974). Bu şekilde; sürtünme hızının (U*) türbülans seviyesini belirlemek için eşitlikte kullanılması gerekmektedir. U*/3= Vs eşitliği, damla yörüngesini etkileyen türbülans için kullanılır. Türbülans damla yörüngesini etkilemiyorsa HU eşitliği kullanılabilir.

Örnek; ilaçlanacak ürün olarak ormanı ele alırsak;

Ağaç yüksekliği              6m

Püskürtme yüksekliği                  12m=Z

Püskürtme yüksekliğindeki rüzgar hızı 5m/s

Pürüzlülük yüzeyi uzunluğu=0,10 *ağaç yüksekliği=0.6m

Ağaç yüksekliğinin 0.66’sındaki sıfır noktası=3.96=d

Van Karman katsayısı=0.4=K

Eğer türbülans, damla yörüngesini etkiliyorsa U*/3=Vs’dir. Bu durumda;

0,77/3= 0,257=Vs. Eğer, 0,257m/s çökelme hızı ise çizelge 8.4’e bakıp damla çapını bulmak gerekmektedir. Bu örnekte; damla çapı 95hm’dir. Bu örnekte; yalnız 95 hmve daha küçük çaplı damlalar türbülans tarafından etkilenmektedir. Damla spektrumundaki diğer damla çapları çökelme hızı tarafından etkilenmektedir. Rüzgar hızı 7.0 m/s U* 1.08 m/s ve Vs=1,08/3=0,36 olduğunda; çizelge 8.4’te damla çapının 121hm olduğu görülmektedir.

   Rüzgar hızı artıkça, U*’da artacak ve türbülans tarafından etkilenen damla çapı (kritik damla çapı) da artmaktadır. Örnekte, basitlik olması amacıyla Z0 değeri bitki yüksekliğinin %10’u alınmasına rağmen bu değerin rüzgara bağımlı olduğu hatırlanmalıdır.( Ünite 7, Şekil7.1’de doğal yüzeylerin aerodinamik özellikleri ve Z0 değerleri gösterilmiştir). Damla çapı biliniyorsa, türbülans tarafından dağılan damlalar için minimum rüzgar hızını belirlemek olasıdır.

Örnek : VMD’si 100hm olan püskürtme sıvısı ile ağaçlara yapılacak uygulamada minimum rüzgar hızı ne olmalıdır? Çizelgeden çökelme hızı 0,27m/s olarak bulunmaktadır. Böylece;

Bu değer (5,3 m/s ); 100hm’lik damlaları küçük damla olarak hareket ettirir ve türbülansla dağıtır.

Türbülans Yoğunluğu

Türbülans yoğunluğu (W2/U)1/2 olarak tanımlanmaktadır.

Burada W’ = anlı dikey hızı bileşeni ve

U=  ortalama yatay rüzgar hızıdır. 

 (W2 )1/2  = 1.25 U* 

  U.K. meteoroloji Ofisine göre 10m standart yükseklikte ölçülmüştür. Atmosferde türbülansı ölçmek için özel ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Bununla birlikte, sürtünme hızı ve ortalama rüzgar hızı kullanılarak elde etmek olasıdır

  Bu eşitlik, türbülans yoğunluğu tam anlamıyla vermemektedir. Fakat çok yaklaşık  bir değer elde edilmektedir.

   Paguill (1974) tarafından yapılan çalışma; pürüzlülük uzunluğuna bağlı olan değişik yüzeyler üzerindeki rüzgarlı koşullarla desteklenmiş U*/U’nun tipik değerlerini vermektedir. (çizelge 8.7 ). Değer; düz çimle kaplı olanlar için yaklaşık 0,05; buğday ve pamuk gibi ürünler için yaklaşık 0.10 ve orman için 0.15-0.20’ye kadar yükselmektedir. Bu değerler, açık alanlar (unstabil koşullar) ve yer düzensizlikleri nedeniyle bitkinin tekdüze olmamasına bağlıdır. Atmosferrik kararlılık değişirken türbülans yoğunluğu da değişmektedir. Bu nedenle; uçuş yüksekliği, sabit bir dağılım paterni elde etmek için değiştirilebilir. U*/U nun günlük değişimleri anlaşabilir.

Çizelge 8.7. U  / U nun tipik değerleri

Termal tabaka

 

Any

Nötr             unstable

10 mdeki  rüzgarhızı

yüzey

>10

5

2

0.1

Çok kısa çim

0.04

0.05

0.07

1.0

Kısa çim

0.06

0.07

0.09

3.0

Uzun çim

0.07

0.08

0.10

20.0

Kırsal

0.10

0.11

0.15

100.0

Ormanlar şehir

0.17

0.18

0.20

   Örnek olarak; Sudan da, şafak vakti veya biraz sonrasında sulu tarım yapılan buğday üzerindeki türbülans yoğunluğunun tipik örnekleri, sıcaklık inversiyonu ile meydana gelen  dikey hava hareketinin baskın gelmesiyle düşüktür. Gün ışığının ilk saaati süresince, atmosferik kararlılıktaki düşüşe karşılık türbülans yoğunluğu hızlı bir şekilde artmaktadır. Öğleye doğru (mid morning=1000) U*/U ‘nun günlük aynı eğilimi göstermesine rağmen pürüzlülük uzunluğundan dolayı ikisi arasında kesin farklılıklar vardır.

Türbülans yoğunluğunun etkisinin anlaşılmasıyla, ULV ilaçlamasının nasıl uygulandığını anlamak olasıdır. (Küçük damlalar, VMD <80hm). Türbülans, asıl etkiyi oluşturmaktadır. Küçük damlaların en yüksek kalıntı uzaklığı aşağıdaki eşitlikle belirlenebilir.

P=H/T

Burada; P= en yüksek kalıntının rüzgar yönündeki uzaklığı (m)

H= püskürtme yüksekliği (m)

T= türbülans yoğunluğu (U*/U)’dur.

Eşitlikte; T artıkça, P sabitini korumak için H’da artacaktır. Düşük türbülans koşulları altında uçak, alçaktan uçmalıdır. Fakat, P sabitini korumak için türbülans yoğunlupu artıkça pilot yerden yüksekliğini artırmalıdır.

Örneğin; monokültür ürün yetiştirilen büyük alanda ULV ilaçlamasını göz önüne alalım sabahleyin en yüksek kalıntının 30m rüzgar yönünde olması istenmektedir.

P=H/T;  H=P.T

Bu örnekler, havadan yapılan uygulamalarda, büyük ve küçük damlaların hareketliliğindeki farklılığı belirleyen önemli bir kriterdir ve rüzgar yönündeki kalıntıyı kontrol etmek için uçuş yüksekliklerini belirlemektedir.

Küçük damlalarla ; atmosferik kararlılıktaki ve/ veya rüzgar hızındaki değişimin sonucu olarak türbülanstaki artış, rüzgar yönündeki aynı noktada en yüksek kalıntıyı elde etmek için pilotun uçuş yüksekliğini artırması demektir.

Büyük damlalarla; rüzgar hızındaki bir artış (türbülans hemen hemen etkilemez), rüzgar yönündeki aynı noktada en yüksek kalıntıyı elde etmek için pilotun uçuş yüksekliğini düşürmesi demektir.

Yer sevisindeki kalıntı örnekleri esas olarak aynı kalacaktır. Fakat küçük damlalarda, çökelme hızı sürtünme hızından küçük olması gibi dağılımı sayısı (Vs/U*) küçükse örnekler aynı kalacaktır.

Unstabil koşullarda; türbülans yoğunluğu, rüzgar hızından tamamıyla bağımsızdır.(Mc Bean, 1971). Bu değişken rüzgar koşulları altında yapılan uygulamalarda; küçük çaplı damlaların dağılımının rüzgar hızından tamamıyla bağımsız olduğunu ifade etmektedir. Ürün yetiştirilen bir alanda türbülans derecesini belirlemek için özel ekipmanlara gereksinim duyulmaktadır. Küçük ve kolay kullanılan aletler edilinceye kadar diğer metodlarla çalışılmalıdır.

Bir metod, duman hareketin gözlemektir. Yüksek bir yerde duman tüttürülürse (püskürtme yüksekliğine yükseltilmiş delikli bir kap içinde ziftli materyal veya lastik parçası yakılması gibi) ve duman, değişik zamanlarda gözlenirse, varolan türbülans seviyesini belirlemek olasıdır. Eğer duman, yoğun bir bulut halinde ise türbülans seviyesi oldukça düşüktür. Buna karşın eğer duman, geniş bir açıyla dağılıyorsa yüksek bir türbülans seviyesi var demektir. Küçük damlalar için en yüksek kalıntı pozisyonu hakkında karar vermek olasıdır.

Vs/U tarafından etkilenen tek düze çaplı damlaların hareketi Şekil 8.8’de görülmektedir. Burada; Vs çökelme hızı, U ortalama rüzgar hızıdır. Bu parametreler, püskürtme merkezi hattını etkilemektedir. Yere ulaşan damlaların vardıkları son nokta ( maximum rüzgar yönü yerleşimi) Vt/U tarafından etkilenmektedir. Burada; Vt efektif türbülans hızıdır. Bu parametreler, türbülansın bir fonksiyonu olarak damlaların rüzgar yönündeki maximum dağılım uzaklığını etkilemektedir. Küçük damlalar için dağılımı etkileyen türbülanstır. Tek düze çaplı damlalar için bile bir yayılma olacaktır.

Şekil 8.9 da ürün üzerinde; türbülans ve damla çapının nasıl etkilendiği açıkça görülebilmektedir. Kabul edilebilir türbülansın daha alçak ve daha yüksek seviyeleri olduğu görülebilmektedir.

 

Patentli Yüksek Türk Teknolojisi ile üretilen, Yeni Nesil İlaçlama Makinaları KOLAY, ETKİLİ VE EKONOMİK İLAÇLAMA

     

   

          AKSU U.L.V. CİHAZLARININ DAMLA ANALİZ SONUÇLARI   

       (Tek yetkili merci, Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından)

Sayısal Ortalama Çap (mikron)

34,480

Yüzeysel Ortalama Çap (mikron)

36,237

Hacimsel Ortalama Çap (mikron)

37,908

Sauter Çap (mikron)

41,487

Tekdüzelik Katsayısı

1,099

Ayar vanası sayesinde istenilen mikron çapı elde

edilmektedir. (1-30 mikron)

 

AKSU U.L.V. CİHAZLARI İLE

AÇIK ALANDA HAŞERE İLE MÜCADELE SONUÇLARI

AÇIK ALANDA RANDIMAN
1. Gün % 40
3. Gün % 50
5. Gün % 60
7. Gün % 70
10. Gün % 85

 

DAMLALARIN YERE DÜŞME SÜRESİ

Suyun Damla Çapı Büyüklüğü 1 Metreden Düşme Süresi
100 Mikron 4 Saniye
50 Mikron 5 Dakika
20 Mikron 4 Saat
1 Mikron 8 Saat
0.25 Mikron Ölçülemez

 

haşere ile  mücadelede; haşerenin alabileceği mikron çapı bellidir,

dolayısıyla fazla ilaç atmak çok iyi ilaçlama yapmak anlamına gelmemektedir.

İlaçlı zerreciklerin 1cm2 ye düşen ilaç miktarı

(yukarıdaki resim herhangi bir zararlı böceğin büyültülmüş halidir,tıklayınız)

 

Damlacık Büyüklüğü 1cm2 'ye Düşen Damlacık Miktarı
400 mikron 1 damlacık
200 mikron 8 damlacık
100 mikron 64 damlacık
50 mikron 512 damlacık

AKSU U.L.V.' LERİ; BİTKİYİ YIKAMADAN, KAPLAYARAK İLAÇLAR

 

 

İlaçlı zerreciklerin cm2 ye düşen ilaç miktarı

(büyültmek için resimlerin üzerine tıklayınız)

400 mikronla ilaçlama yapıldığında, cm2 'ye 1 damlacık (bitkiyi yıkayarak)

200 mikronla ilaçlama yapıldığında, cm2 'ye 8 damlacık

100 mikronla ilaçlama yapıldığında, cm2 'ye 64 damlacık

50 mikronla ilaçlama yapıldığında, cm2 'ye 512 damlacık (bitkiyi kaplayarak)

AKSU U.L.V.' LERİ;

TARIMDA;  BİTKİYİ YIKAMADAN, KAPLAYARAK İLAÇLAR

SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE;  EN İDEAL DAMLACIKLARLA HAŞERE YOK EDİLİR.

 

 

Damla Dinamiği ve Dağılımı için tıklayınız !

Mega alanlar için araç üstü ULV modelleri

AKSU ECE-10

EL VEYA SIRT TİPİ ULV

ELLE ÇEKİLİR TİP JENR. AKSU ECE-10 ULV CİHAZI
AKSU EFE-10

EL VEYA SIRT TİPİ ULV

AKSU NAZ AHTAPOT

ASILIR TİP MİST BLOWER CİHAZI

AKSU EFE-20

 ELLE ÇEKİLİR FANLI ULV CİHAZI

AKSU EFE-100

BAĞ VE BODUR AĞAÇ ULV İLAÇLAMA CİHAZI

AKSU ECE-30

ARAÇ ÜZERİ ULV

(2 ÇIKIŞLI)

AKSU NAZ-45

ARAÇ ÜZERİ ULV

(3 ÇIKIŞLI)

AKSU NAZ-60

ARAÇ ÜZERİ ULV

(4 ÇIKIŞLI)

AKSU NAZ-50

ARAÇ ÜZERİ ULV

(4 ÇIKIŞLI)

AKSU NAZ-90

ARAÇ ÜZERİ ULV

(6 ÇIKIŞLI)

REFERANSLAR NEDEN AKSU U.L.V.'Sİ?